Modele etosu rycerskiego

on feb 19 in Sin categoría by admin

Geneza etosu rycerskiego ma niewątpliwie swla Związek z wyobrażeniami antycznymi, z uwzniośleniem postaw związanych z odwagą, dążeniem ne sławy, gotowością do poświecenia życia, co widzimy wyraźnie w fondamentalnym dla Kultury Europejskiej tekście “Iliady”. Gdy spojrzymy na rzecz z Perspektywy historii społecznej, wiąże się natomiast z ewolucją warstwy średniowiecznych konnych wojowników, z funkcjonującym w wyobrażeniach i praktyce życia średniowiecznego trójfunkcyjnym podziałem społeczeństwa na tych, którzy się modlą, tych, którzy pracują i tych, którzy walczą-czyli rycerzy. Wzrastająca Specjalizacja Tego Zajęcia, wymagającego również dlugiego okresu treningu, wraz z hierarchicznym kształtem struktury społecznej niewielką mobilnością społeczną, sprzyjały ekskluzywizmowi rycerstwa. Prestiż Społeczny, dążność do nasycania ideowego i uzasadniania SWEJ vectoriels pozycji-Wszystko à sprzyjało powstawaniu rozbudowanego systemu wartości. Niewątpliwie na Przestrzeni wieków Etos Rycerski podlegał Ewolucji. Zwróciłbym uwagę na Fakt, że odpowiadał ponosi rzeczywistościom społecznym, ALE Gdy stawał się anachroniczny, był obiektem łatwym do ośmieszenia. Na tym choćby opiera się skarykaturyzowana i w Ten sposób funkcjonująca nawet w Subs potocznym figura Don kichota, którą Oczywiście Można rozumieć znacznie szerjay, ALE, co symptomatyczne, została uformowana właśnie w odniesieniu do ideału “błędnego rycerza” , którym, Pod wpływem śrdniowiecznej Literatury, próbuje w XVI-wiecznej Hiszpanii zostać tytułowy Bohater. To Oczywiście tylko jeden z wielu przykładów na, Jak różnie Można odbierać Etos Rycerski. Należy uczciwie przyznać, że w Polsce ślady autentycznej Kultury rycerskiej wieków Średnich, na TLE państw ościennych, są dość skromne. W Polsce nie doszło do recepcji prawa lennego, które odpowiadało za otoczenie Prawno-Społeczne, sprzyjające jej rozwojowi.

W lutteur do krajów wiodących w tym względzie (francja, Czechy, ziemie Świętego cesarstwa rzymskiego NARODU niemieckiego) w Polsce nie było szczególnie Dużo zamków. Stopniowo przejmowano technikę walki, uzbrojenie, pewne realia życia i zasady organizacji społecznej. W społeczeństwie zdecydowanie dominuje pragmatyzm je chęć maksymalizacji zysków. Ostatnio znany Polski pisarz podczas Spotkania poświęconego kwestiom tożsamości i formy, szukając przykładu WZORU osobowego możliwie odległego OD Współczesnej mentalności i światopoglądu, Kogoś, z Kim absolutnie nie bylibyśmy w stanie się porozumieć na polu wartości, wymienił właśnie średniowiecznego rycerza. Wielki mediewista Jacques Le Goff również stwierdzał “nie ma już czegoś takiego Jak système rycerskich wartości je nie ma naruszenia par Go wskrzeszać”. Cechy te w szczególnie MocnY, Efektowny i efektywny sposób odcisnęły się na kulturze Europejskiej i Polskiej, współkształtując po Dziś Dzień Nasze wyobrażenia aksjologiczne i tożsamościowe. I à Pomimo, że z historycznego points widzenia warstwa Rycerska, charakterystyczna dla Pewnego okresu Rozwoju Społeczno-kulturowego naszego kontynentu jest już przeszłością. . Połączenie waleczności, odwagi, chrześcijańskich cnót, dworskiej obyczajowości i szacunku wobec Kobiety ukształtowało pełny Etos średniowiecznego rycerza.

Jan Długosz opisał Chyba najpopularniejszego Polskiego rycerza średniowiecznego, Zawiszę Czarnego. Oto jego kronikarski opis: pierwszym z nich jest już chociażby Bolesław Krzywousty, Główny Bohater pierwsjay Polskiej mutant. Gail anonim przedstawił idealnego władcę-rycerza. Za jego poprzedników uznał Bolesława Chrobrego je Bolesława Śmiałego. Odwaga, Bohaterstwo i wytrwałość w walce harmonizowały z ich mądrością, cnotą, pobożnością, umiejętnym rządami państwem, talentem dyplomatycznym.

Comments are closed.